Baby Milk

Shop your Baby Milk Online at Hugs.pk.

Morinaga BF-1 Infant Formula 900gm

Rs. 1585  1600

Morinaga BF-Three Growing Up Formula 900gm

Rs. 1580  1590

Morinaga BF-Two Follow Up Formula 900gm

Rs. 1587  1600

Nestle Cerelac 3F (350g)

Rs. 330  340

Nestle Cerelac Wheat 350g

Rs. 285  300

Nestle Lactogen -1 (200gms)

Rs. 240  250

Nestle Lactogen -2 (200gms)

Rs. 240  250

Nestle Lactogen 1 (400g)

Rs. 440  450

Nestle Lactogen 2 (400g)

Rs. 440  450

Nestle Nan 2 (400Gms)

Rs. 690  700

Nestle Nan 3 (400Gms)

Rs. 690  700

Nestle Nido 1+ (400g)

Rs. 415  425

Nestle Nido 1+ Economy Pack (1kg)

Rs. 920  950

Nestle Nido 3+ (400g)

Rs. 415  425

Nestle Nido Bunyad (1 Liter)

Rs. 575  590

Nestle Nido Bunyad Milk Powder (260Gms)

Rs. 175  180